Antagningspoäng för Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19747

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 17.84 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.60 17.39 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 17.84 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

230

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

16

Under HT2020 sökte 230 personer till Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 12 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 8 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.69 18.05 1.10 0.00 0.00
Urval 2 18.65 18.05 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.69 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2019 sökte 202 personer till Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 19.40 1.25 0.00 0.00
Urval 2 17.40 16.69 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2018 sökte 235 personer till Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 19.43 1.25 0.00
Urval 2 18.18 17.85 1.25
För höstterminen år 2017 hade Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 19.43 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 244 personer till Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 8 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 20.02 1.30 0.00
Urval 2 18.33 20.02 1.30
För höstterminen år 2016 hade Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 20.02 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

292

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 292 personer till Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 18.50 1.40 0.00
Urval 2 18.65 16.95 1.25
För höstterminen år 2015 hade Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.79 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 309 personer till Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 1.35
Urval 2 19.27 1.35
Under terminen HT2014 hade utbildningen Europaprogrammet, Nationalekonomi på Göteborgs universitet 19.27 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

291

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 291 personer till Europaprogrammet, Nationalekonomi vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg