Antagningspoäng för Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19748

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.55 18.63 0.90 0.00 0.00
Urval 2 19.45 16.94 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.55 i urvalsgrupp BI, 18.63 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

462

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

17

Under HT2020 sökte 462 personer till Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 4 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 1 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 17.49 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.90 17.49 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 17.49 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

349

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2019 sökte 349 personer till Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 18.75 1.15 0.00 4.00
Urval 2 18.44 18.75 1.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

535

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 535 personer till Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 5 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 3 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 18.04 1.05 0.00
Urval 2 17.58 18.04 0.95
För höstterminen år 2017 hade Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

505

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2017 sökte 505 personer till Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 6 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 4 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 18.44 1.30 0.00
Urval 2 19.40 17.75 1.25
För höstterminen år 2016 hade Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

596

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 596 personer till Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 2 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 2 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 19.50 1.20 0.00
Urval 2 19.40 19.50 1.20
För höstterminen år 2015 hade Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.63 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

535

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 535 personer till Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 2 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 18.51 1.25 0.00
Urval 2 19.44 16.67 1.20
För höstterminen år 2014 hade Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 18.51 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

599

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 599 personer till Europaprogrammet, Sociologi vid Göteborgs universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 5 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg