Antagningspoäng för Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-13998

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 18 personer till Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 19 personer till Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 23 personer till Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 5 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 17 personer till Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg