Antagningspoäng för Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-12897

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

12

Under HT2018 sökte 27 personer till Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 4 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg