Antagningspoäng för Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-17699

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 48 personer till Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap vid Göteborgs universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 46% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 107 personer till Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap vid Göteborgs universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 3 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg