Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29821

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.29 14.57 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.29 i urvalsgrupp BI, 14.57 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1212

Antagna urval 1

310

Antagna urval 2

256

Under HT2017 sökte 1212 personer till Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 339 i första hand. Totalt antogs 310 personer i det första urvalet varav 25 var män och 283 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 256 personer varav 22 var män och 234 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.84 0.30 3.00
Urval 2 10.96
Vårterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.84 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

812

Antagna urval 1

261

Antagna urval 2

240

Under VT2017 sökte 812 personer till Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 307 i första hand. Totalt antogs 261 personer i det första urvalet varav 23 var män och 238 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 240 personer varav 20 var män och 219 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.48 0.45 3.00
Urval 2 12.56 14.20 0.05 3.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.48 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1547

Antagna urval 1

270

Antagna urval 2

270

Under HT2016 sökte 1547 personer till Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 395 i första hand. Totalt antogs 270 personer i det första urvalet varav 24 var män och 245 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 270 personer varav 19 var män och 251 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.73 0.35 3.00
Urval 2 11.25 13.10 0.05 2.50
Vårterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

993

Antagna urval 1

295

Antagna urval 2

295

Under VT2016 sökte 993 personer till Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 351 i första hand. Totalt antogs 295 personer i det första urvalet varav 22 var män och 272 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 295 personer varav 21 var män och 273 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.54 0.55 3.00
Urval 2 14.12 13.52 0.25 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1715

Antagna urval 1

290

Antagna urval 2

290

Under HT2015 sökte 1715 personer till Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 397 i första hand. Totalt antogs 290 personer i det första urvalet varav 32 var män och 257 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 290 personer varav 28 var män och 262 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.80 0.40 3.00
Urval 2 12.70 13.12 0.05 2.00
Vårterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

958

Antagna urval 1

290

Antagna urval 2

290

Under VT2015 sökte 958 personer till Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 343 i första hand. Totalt antogs 290 personer i det första urvalet varav 32 var män och 257 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 290 personer varav 25 var män och 264 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.42 0.45 3.00
Urval 2 14.60 15.25 0.15 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1736

Antagna urval 1

285

Antagna urval 2

285

Under HT2014 sökte 1736 personer till Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 416 i första hand. Totalt antogs 285 personer i det första urvalet varav 30 var män och 255 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 285 personer varav 33 var män och 252 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.19 14.65 0.15 3.00
Urval 2 10.30 11.81 0.05 2.00
Vårterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.19 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

927

Antagna urval 1

310

Antagna urval 2

275

Under VT2014 sökte 927 personer till Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 323 i första hand. Totalt antogs 310 personer i det första urvalet varav 30 var män och 280 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 275 personer varav 25 var män och 250 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg