Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-2L000

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1011

Antagna urval 1

368

Antagna urval 2

174

Under HT2018 sökte 1011 personer till Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 280 i första hand. Totalt antogs 368 personer i det första urvalet varav 28 var män och 338 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 174 personer varav 10 var män och 163 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

628

Antagna urval 1

310

Antagna urval 2

199

Under VT2018 sökte 628 personer till Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 220 i första hand. Totalt antogs 310 personer i det första urvalet varav 23 var män och 287 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 199 personer varav 12 var män och 187 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg