Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklas vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29820

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.94 10.80 0.75
Urval 2 11.94 10.80 0.75 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklas på Göteborgs universitet 11.94 i urvalsgrupp BI, 10.80 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

39

Under VT2014 sökte 195 personer till Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklas vid Göteborgs universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 0 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 0 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg