Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L001

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.90 10.74 0.20 99.99
Urval 2 11.90 10.74 0.20 99.99
Höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 11.90 i urvalsgrupp BI, 10.74 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 162 personer till Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 2 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 1 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.54 6.75 0.20 99.99 0.00
Urval 2 12.54 6.75 0.20 99.99
Höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.54 i urvalsgrupp BI, 6.75 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 216 personer till Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 0 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 0 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.18 9.68 0.85 0.00
Urval 2 12.18 9.68 0.85
Vårterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.18 i urvalsgrupp BI, 9.68 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

22

Under VT2015 sökte 214 personer till Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 0 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 0 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.78 11.20 0.70 3.00
Urval 2 11.78 9.58 0.70 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 11.78 i urvalsgrupp BI, 11.20 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

39

Under HT2014 sökte 334 personer till Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 154 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 0 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 0 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg