Antagningspoäng för Fysik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19720

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.06 14.56 1.00 99.99 0.00
Urval 2 14.60 16.01 1.00 99.99
Höstterminen år 2016 hade Fysik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.06 i urvalsgrupp BI, 14.56 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 147 personer till Fysik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 35 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 30 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.40 1.20 4.00
Urval 2 14.00 10.79 0.80 99.99 3.50
För höstterminen år 2015 hade Fysik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 157 personer till Fysik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 25 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 25 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.42 13.41 0.80 99.99 0.00
Urval 2 15.42 13.41 1.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Fysik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.42 i urvalsgrupp BI, 13.41 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

23

Under HT2014 sökte 126 personer till Fysik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 24 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 20 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg