Antagningspoäng för Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29755

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.67 20.56 1.40 0.00 4.00
Urval 2 19.92 20.46 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.67 i urvalsgrupp BI, 20.56 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2013

Antagna urval 1

49

Antagna urval 2

49

Under HT2018 sökte 2013 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 462 i första hand. Totalt antogs 49 personer i det första urvalet varav 17 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 17 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.16 20.30 1.35 0.00 4.00
Urval 2 19.40 19.80 1.30 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.16 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1266

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under VT2018 sökte 1266 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 388 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 16 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 16 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 20.71 1.40 0.00
Urval 2 20.25 20.70 1.35
För höstterminen år 2017 hade Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 20.71 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2236

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2017 sökte 2236 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 553 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 16 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 14 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 20.57 1.45 4.00
Urval 2 20.50 20.10 1.35 4.00
Vårterminen år 2017 hade Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 20.57 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1438

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under VT2017 sökte 1438 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 433 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 19 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 13 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 20.40 1.50 4.00
Urval 2 20.50 20.25 1.40
För höstterminen år 2016 hade Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2462

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2016 sökte 2462 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 612 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 16 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 18 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.28 1.40 4.00
Urval 2 20.15 19.72 1.30 4.00
Vårterminen år 2016 hade Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.28 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1653

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under VT2016 sökte 1653 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 463 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 13 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 13 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg