Antagningspoäng för Game Design & Technology masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18697

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Game Design & Technology masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 57 personer till Game Design & Technology masterprogram vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg