Antagningspoäng för Genuspraktiker, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-12699

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Genuspraktiker, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 75 personer till Genuspraktiker, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 1 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Genuspraktiker, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 64 personer till Genuspraktiker, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 0 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg