Antagningspoäng för Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19721

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.31 16.72 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.31 i urvalsgrupp BI, 16.72 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 251 personer till Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 32 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 27 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.79 17.85 0.20 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.79 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 264 personer till Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 27 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 16.86 0.90 3.50
Urval 2 11.39 13.92 3.00
För höstterminen år 2017 hade Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 283 personer till Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 23 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 25 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.58 15.40 0.90 4.00
Urval 2 11.46 13.60 0.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.58 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 307 personer till Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 31 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.42 16.09 1.00 4.00
Urval 2 15.70 15.50 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.42 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 330 personer till Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 24 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 27 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.23 1.00 3.00
Urval 2 16.20 15.92 0.70 3.00
För höstterminen år 2014 hade Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 317 personer till Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 24 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 33 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg