Antagningspoäng för Geovetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19722

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.25 16.31 0.80 99.99 0.00
Urval 2 12.25 16.31 0.80 99.99
Höstterminen år 2016 hade Geovetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.25 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 156 personer till Geovetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 13.25 0.80 99.99 4.00
Urval 2 19.40 15.06 0.80 99.99 4.00
Höstterminen år 2015 hade Geovetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 13.25 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

29

Under HT2015 sökte 151 personer till Geovetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 18 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 13 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.13 13.40 1.00 99.99 0.00
Urval 2 16.43 13.40 1.10 99.99
Höstterminen år 2014 hade Geovetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.13 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 153 personer till Geovetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 23 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 18 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg