Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L016

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 19.30 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.40 16.59 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2020 sökte 289 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.79 13.34 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.79 i urvalsgrupp BI, 13.34 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

22

Under HT2020 sökte 151 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild vid Göteborgs universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 1 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg