Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Bild för studenter med yrk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L021

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.78 15.97 0.00 0.00 4.00
Urval 2 15.78 15.97 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Bild för studenter med yrk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.78 i urvalsgrupp BI, 15.97 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 189 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Bild för studenter med yrk vid Göteborgs universitet varav 138 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg