Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L018

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 14.35 0.15 0.00 3.00
Urval 2 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 14.35 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 266 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 24 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 27 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 14.45 0.20 0.00 4.00
Urval 2 11.35 13.58 0.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under VT2020 sökte 165 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 27 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.35 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.35 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

33

Under HT2019 sökte 243 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 24 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg