Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa för stude vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L013

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 14.47 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.45 14.45 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa för stude vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 14.47 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 155 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa för stude vid Göteborgs universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg