Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L019

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.03 19.47 0.75 0.00 3.50
Urval 2 15.90 19.25 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.03 i urvalsgrupp BI, 19.47 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2020 sökte 246 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik vid Göteborgs universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg