Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29816

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.93 15.33 0.20 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.93 i urvalsgrupp BI, 15.33 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

22

Under VT2018 sökte 125 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 6 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.08 15.33 0.15 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.08 i urvalsgrupp BI, 15.33 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 147 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.30 0.35 0.00
Urval 2 11.70 12.46
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under VT2017 sökte 113 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 3 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 5 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.02 15.95 0.45 3.00
Urval 2 11.20 11.95 0.45 2.50
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.02 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 174 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.68 14.44 0.60 3.00
Urval 2 13.30 12.45 0.35 3.00
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.68 i urvalsgrupp BI, 14.44 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under VT2016 sökte 179 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 2 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 6 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 14.33 0.45 3.00
Urval 2 12.70 12.85 0.30 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 202 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 6 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 6 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.07 0.30 3.00
Urval 2 12.14 12.79 0.10 3.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.07 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under VT2015 sökte 162 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 6 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 14.70 0.20 4.00
Urval 2 10.43 11.50 0.45 99.99 3.00
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under VT2014 sökte 120 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 4 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 5 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg