Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap för studente vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L010

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 15.94 3.00
Urval 2 13.15 15.78 3.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap för studente vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

21

Under HT2017 sökte 82 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap för studente vid Göteborgs universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 4 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 4 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.15 12.85 1.20
Urval 2 15.78 12.85 1.25 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap för studente på Göteborgs universitet 13.15 i urvalsgrupp BI, 12.85 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 59 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap för studente vid Göteborgs universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg