Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29802

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.20 13.45 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 11.20 i urvalsgrupp BI, 13.45 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

18

Under VT2019 sökte 129 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 10 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 15.21 0.45 0.00 0.00
Urval 2 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 15.21 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

249

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 249 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 18 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.36 15.15 0.65 0.00 4.00
Urval 2 13.81 12.70 0.30 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.36 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2018 sökte 201 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.13 17.70 0.95 4.00
Urval 2 14.59 14.31 0.50 4.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.13 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 327 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.03 0.75 4.00
Urval 2 14.40 15.10 0.55 3.50
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under VT2017 sökte 258 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 7 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.83 0.80 4.00
Urval 2 14.30 16.83 0.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

382

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 382 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 15 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 18 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.10 0.80 3.00
Urval 2 15.04 14.98 0.60 3.00
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under VT2016 sökte 310 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 14 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 13 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.42 16.70 0.70 4.00
Urval 2 15.14 15.30 0.45
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.42 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

401

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 401 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 15 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 17 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.95 16.22 0.80 3.50
Urval 2 14.82 14.56 0.65 3.50
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.95 i urvalsgrupp BI, 16.22 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under VT2015 sökte 266 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 15 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 16 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.19 0.75 0.00
Urval 2 15.21 14.90 0.60
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.19 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

399

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2014 sökte 399 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 14 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 16 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 16.20 0.80 0.00
Urval 2 16.30 16.20 0.60
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 226 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg