Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa för studenter med yrk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L011

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.13 12.71 1.20
Urval 2 13.13 12.71 1.20
Under terminen HT2016 hade utbildningen Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa för studenter med yrk på Göteborgs universitet 13.13 i urvalsgrupp BI, 12.71 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 88 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa för studenter med yrk vid Göteborgs universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg