Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29803

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.67 0.55 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 117 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 11 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 4.00
Urval 2 99.99
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under VT2017 sökte 62 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 7 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.56 17.71 0.55 4.00
Urval 2 13.50 14.52 0.40 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.56 i urvalsgrupp BI, 17.71 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 132 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 14 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 10 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 14.25 0.55 0.00
Urval 2 10.60 10.60 0.10
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 14.25 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under VT2016 sökte 111 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 11 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 13 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 18.00 0.65 3.00
Urval 2 13.70 12.03 0.05
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 153 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 17 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 11 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 15.39 0.45 3.00
Urval 2 11.85 11.73 0.10 3.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.35 i urvalsgrupp BI, 15.39 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 92 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 14.20 0.15 0.00
Urval 2 10.30 11.73 0.15
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 130 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 15.55 0.60 3.00
Urval 2 12.00 10.50 99.99 3.00
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under VT2014 sökte 66 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 10 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg