Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik för studenter med yrkeserfarenhe vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L014

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.94 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik för studenter med yrkeserfarenhe vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, 13.94 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 42 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik för studenter med yrkeserfarenhe vid Göteborgs universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 9 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 7 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg