Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29805

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.55 0.15 0.00
Urval 2 99.99
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2017 sökte 86 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 2 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 2 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 15.20 0.65 0.00
Urval 2 11.75 14.69 0.30
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 132 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 1 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.02 14.39 0.45 0.00
Urval 2 11.93 12.00 0.35
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.02 i urvalsgrupp BI, 14.39 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2016 sökte 90 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 15.29 0.60 0.00
Urval 2 15.05 14.35 0.45
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 142 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 0 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 16.50 0.65 3.00
Urval 2 11.40 14.14 0.10
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 112 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.77 0.60 0.00
Urval 2 13.70 13.63 0.25
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.77 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 118 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 1 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 4 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.02 14.67 0.20 0.00
Urval 2 13.29 10.33 0.20 99.99 4.00
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.02 i urvalsgrupp BI, 14.67 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under VT2014 sökte 82 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 1 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 2 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg