Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29807

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.64 13.90 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.64 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

11

Under HT2017 sökte 92 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.52 0.45 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

11

Under VT2017 sökte 64 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 6 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.58 15.20 1.00 0.00
Urval 2 12.06 14.62 0.25
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.58 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 121 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 7 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 7 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 13.19 0.15 0.00
Urval 2 12.85 12.20 0.15 99.99
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 13.19 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

19

Under VT2016 sökte 75 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 8 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.07 0.80
Urval 2 15.20 12.69 0.50
Under terminen HT2015 hade utbildningen Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik på Göteborgs universitet 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.07 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 128 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 9 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 9 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 14.74 0.60 0.00
Urval 2 12.10 14.74 0.30
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 14.74 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under VT2015 sökte 95 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 7 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 9 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 14.96 0.55 0.00
Urval 2 11.38 14.96 0.20 99.99
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 14.96 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 122 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 18.16 0.10
Urval 2 13.40 1.05 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik på Göteborgs universitet 13.40 i urvalsgrupp BI, 18.16 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

11

Under VT2014 sökte 61 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg