Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29808

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 14.92 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 13.74 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 201 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.22 13.95 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.22 i urvalsgrupp BI, 13.95 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 191 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 18 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 15.90 0.65 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 202 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 14 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 17.70 0.70 0.00
Urval 2 13.95 15.62 0.30
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under VT2017 sökte 177 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 4 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 6 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 17.70 0.75 4.00
Urval 2 13.90 13.87 0.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

248

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

39

Under HT2016 sökte 248 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 19 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 18 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 14.88 0.65 0.00
Urval 2 12.70 13.50 0.30
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 14.88 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

192

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

43

Under VT2016 sökte 192 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 22 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 21 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 15.98 1.10 4.00
Urval 2 13.80 14.55 0.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.56 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

287

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 287 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 12 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 18 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.96 15.42 0.75 3.50
Urval 2 14.38 14.03 0.60 3.50
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.96 i urvalsgrupp BI, 15.42 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under VT2015 sökte 209 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 11 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 14 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.92 0.65 0.00
Urval 2 13.81 15.54 0.55
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

228

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 228 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 16 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 18 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.30 13.70 0.40
Urval 2 9.60 13.60 0.40 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen på Göteborgs universitet 11.30 i urvalsgrupp BI, 13.70 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under VT2014 sökte 106 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 10 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 14 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg