Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämne vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29809

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.83 19.13 1.00 4.00
Urval 2 16.41 15.03 0.85 4.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämne vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.83 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

407

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under VT2015 sökte 407 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämne vid Göteborgs universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 7 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 7 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 15.71 0.90 0.00
Urval 2 16.75 15.70 0.65
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämne vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

467

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 467 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämne vid Göteborgs universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 8 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 9 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.20 0.85 0.00
Urval 2 14.10 13.94 0.50
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämne vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under VT2014 sökte 277 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämne vid Göteborgs universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 14 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 12 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg