Antagningspoäng för Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19715

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 111 personer till Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 13 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg