Antagningspoäng för Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19758

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.33 15.47 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.33 i urvalsgrupp BI, 15.47 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

263

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

31

Under HT2020 sökte 263 personer till Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 13 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.27 14.71 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.27 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

26

Under HT2017 sökte 218 personer till Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 9 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 16.20 0.65 4.00
Urval 2 11.50 10.96 0.10 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

51

Under HT2016 sökte 307 personer till Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 25 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.60 0.85 3.00
Urval 2 14.45 14.19 0.30 3.00
För höstterminen år 2015 hade Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

433

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 433 personer till Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.28 17.47 0.80 0.00
Urval 2 15.10 15.95 0.50
För höstterminen år 2014 hade Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.28 i urvalsgrupp BI, 17.47 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

443

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 443 personer till Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 21 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg