Antagningspoäng för Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19759

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 16.48 0.70 3.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 16.48 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

325

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 325 personer till Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap vid Göteborgs universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 6 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 17.40 0.80 3.50
Urval 2 13.95 15.96 0.60
För höstterminen år 2016 hade Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

459

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 459 personer till Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap vid Göteborgs universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.45 18.50 0.90 3.50
Urval 2 16.71 16.20 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.45 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

591

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 591 personer till Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap vid Göteborgs universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.55 19.71 0.95 4.00
Urval 2 17.10 15.82 0.65 3.00
För höstterminen år 2014 hade Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.55 i urvalsgrupp BI, 19.71 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

664

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 664 personer till Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap vid Göteborgs universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 5 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 5 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg