Antagningspoäng för Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19751

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.09 20.00 1.35 0.00 4.00
Urval 2 20.10 20.00 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.09 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2319

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

182

Under HT2018 sökte 2319 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning vid Göteborgs universitet varav 672 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 139 var män och 111 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 182 personer varav 96 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.21 19.79 1.40 4.00
Urval 2 20.10 19.79 1.40 4.00
För höstterminen år 2017 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.21 i urvalsgrupp BI, 19.79 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2495

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

180

Under HT2017 sökte 2495 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning vid Göteborgs universitet varav 697 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 137 var män och 112 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 97 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 19.69 1.40 4.00
Urval 2 20.40 19.58 1.40 4.00
För höstterminen år 2016 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 19.69 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2563

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

200

Under HT2016 sökte 2563 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning vid Göteborgs universitet varav 723 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 130 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 111 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.64 21.10 1.50 4.00
Urval 2 20.50 20.95 1.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.64 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2990

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

180

Under HT2015 sökte 2990 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning vid Göteborgs universitet varav 772 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 102 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 98 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 21.40 1.50 0.00
Urval 2 20.90 20.90 1.45 4.00
För höstterminen år 2014 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 21.40 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3111

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

180

Under HT2014 sökte 3111 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning vid Göteborgs universitet varav 842 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 93 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 105 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg