Antagningspoäng för Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19752

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 20.00 1.35 0.00 0.00
Urval 2 20.10 19.95 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.63 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1589

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2018 sökte 1589 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning vid Göteborgs universitet varav 209 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 16 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 19.71 1.50 0.00
Urval 2 20.34 19.71 1.40
För höstterminen år 2017 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 19.71 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1662

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 1662 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning vid Göteborgs universitet varav 201 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 16 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 20.73 1.55 0.00
Urval 2 21.20 20.73 1.55
För höstterminen år 2016 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 20.73 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2179

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 2179 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning vid Göteborgs universitet varav 316 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 11 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.51 21.35 1.65 0.00
Urval 2 21.10 21.15 1.60
För höstterminen år 2015 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 21.35 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2605

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 2605 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning vid Göteborgs universitet varav 356 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 13 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 22.20 1.55 0.00
Urval 2 21.70 21.60 1.50
För höstterminen år 2014 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 22.20 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2815

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 2815 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning vid Göteborgs universitet varav 442 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 17 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 16 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg