Antagningspoäng för Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19753

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.72 19.55 1.15 0.00 0.00
Urval 2 18.33 19.55 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.72 i urvalsgrupp BI, 19.55 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

245

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2018 sökte 245 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning vid Göteborgs universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 10 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.51 1.20 0.00
Urval 2 17.70 18.51 1.05
För höstterminen år 2017 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.51 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 216 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 11 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.65 19.23 1.30 0.00
Urval 2 19.65 19.23 1.25
För höstterminen år 2016 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.65 i urvalsgrupp BI, 19.23 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 294 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning vid Göteborgs universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 11 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.27 20.10 1.35
Urval 2 19.50 19.52 1.30
Under terminen HT2015 hade utbildningen Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning på Göteborgs universitet 20.27 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

343

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 343 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 8 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 7 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.27 21.20 1.35 0.00
Urval 2 19.90 19.65 1.30
För höstterminen år 2014 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.27 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

337

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 337 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning vid Göteborgs universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 7 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 9 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg