Antagningspoäng för Handelshögskolans ekonomprogram, Japansk inriktning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19754

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.95 19.38 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.95 19.25 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Japansk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.95 i urvalsgrupp BI, 19.38 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

265

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2018 sökte 265 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Japansk inriktning vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 19.00 1.35 0.00
Urval 2 18.80 19.00 1.20
För höstterminen år 2017 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Japansk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 258 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Japansk inriktning vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 11 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 12 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 18.70 1.35 0.00
Urval 2 19.74 18.70 1.35
För höstterminen år 2016 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Japansk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

293

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 293 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Japansk inriktning vid Göteborgs universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 8 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 21.00 1.40 0.00
Urval 2 19.77 19.70 1.40
För höstterminen år 2015 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Japansk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 21.00 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

351

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 351 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Japansk inriktning vid Göteborgs universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 12 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.17 20.90 1.40 0.00
Urval 2 19.60 20.31 1.40
För höstterminen år 2014 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Japansk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.17 i urvalsgrupp BI, 20.90 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

332

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 332 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Japansk inriktning vid Göteborgs universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg