Antagningspoäng för Handelshögskolans ekonomprogram, Kinesisk inriktning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19755

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 19.69 1.35 0.00 0.00
Urval 2 19.43 19.53 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Kinesisk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 19.69 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 334 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Kinesisk inriktning vid Göteborgs universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.84 19.62 1.30 0.00
Urval 2 19.10 19.62 1.25
För höstterminen år 2017 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Kinesisk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.84 i urvalsgrupp BI, 19.62 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 317 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Kinesisk inriktning vid Göteborgs universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 20.05 1.35 0.00
Urval 2 19.50 19.60 1.35
För höstterminen år 2016 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Kinesisk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, 20.05 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

351

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 351 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Kinesisk inriktning vid Göteborgs universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 21.02 1.45 4.00
Urval 2 21.00 20.71 1.45 4.00
För höstterminen år 2015 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Kinesisk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 21.02 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2896

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

41

Under HT2015 sökte 2896 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Kinesisk inriktning vid Göteborgs universitet varav 674 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 13 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 14 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.08 21.63 1.50 0.00
Urval 2 20.99 21.63 1.40
För höstterminen år 2014 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Kinesisk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.08 i urvalsgrupp BI, 21.63 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

543

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 543 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Kinesisk inriktning vid Göteborgs universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg