Antagningspoäng för Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19782

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 19.15 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.30 17.86 1.05 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

926

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 926 personer till Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet varav 139 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 45 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 50 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 18.35 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.59 18.08 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

822

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 822 personer till Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet varav 116 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 48 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 47 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 19.25 1.25 0.00 3.50
Urval 2 18.33 19.18 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

937

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 937 personer till Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet varav 129 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 38 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 41 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 19.35 1.30 4.00
Urval 2 18.32 19.20 1.25 4.00
För höstterminen år 2017 hade Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1006

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 1006 personer till Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet varav 160 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 39 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 40 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.65 19.15 1.35 4.00
Urval 2 19.10 19.10 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.65 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

937

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 937 personer till Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet varav 144 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 41 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 40 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.80 1.40 4.00
Urval 2 19.35 19.19 1.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1152

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 1152 personer till Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet varav 193 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 25 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.15 20.47 1.35 0.00
Urval 2 19.80 19.65 1.35
För höstterminen år 2014 hade Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.15 i urvalsgrupp BI, 20.47 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1175

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 1175 personer till Handelshögskolans logistikprogram vid Göteborgs universitet varav 199 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 33 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 25 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg