Antagningspoäng för Högskolans basår, Naturvetenskaplig vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19780

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 20.07 1.35 4.00
Urval 2 18.48 18.69 1.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Högskolans basår, Naturvetenskaplig vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 20.07 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1078

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 1078 personer till Högskolans basår, Naturvetenskaplig vid Göteborgs universitet varav 322 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 35 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 40 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.70 1.25 4.00
Urval 2 18.40 18.10 1.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Högskolans basår, Naturvetenskaplig vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1008

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2014 sökte 1008 personer till Högskolans basår, Naturvetenskaplig vid Göteborgs universitet varav 308 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 42 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 39 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg