Antagningspoäng för International Master Programme in Educational Research vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19597

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade International Master Programme in Educational Research vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 91 personer till International Master Programme in Educational Research vid Göteborgs universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 1 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 37% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade International Master Programme in Educational Research vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 8 personer till International Master Programme in Educational Research vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade International Master Programme in Educational Research vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 27 personer till International Master Programme in Educational Research vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade International Master Programme in Educational Research vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 72 personer till International Master Programme in Educational Research vid Göteborgs universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg