Antagningspoäng för Internationella språkprogrammet, arabiska som huvudområde vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1970A

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.87
Urval 2 10.87 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Internationella språkprogrammet, arabiska som huvudområde på Göteborgs universitet 10.87 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 19 personer till Internationella språkprogrammet, arabiska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 99.99
Urval 2 19.30
Höstterminen år 2014 hade Internationella språkprogrammet, arabiska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 37 personer till Internationella språkprogrammet, arabiska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg