Antagningspoäng för Internationella språkprogrammet, engelska som huvudområde vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1970E

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 13.94 0.50 0.00
Urval 2 11.80 13.45 0.50 99.99
För höstterminen år 2016 hade Internationella språkprogrammet, engelska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 13.94 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

241

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 241 personer till Internationella språkprogrammet, engelska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 27 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 29 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.40 0.85 3.00
Urval 2 15.10 13.51 0.50 3.00
För höstterminen år 2015 hade Internationella språkprogrammet, engelska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

367

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 367 personer till Internationella språkprogrammet, engelska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 20 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.48 17.20 1.00 0.00
Urval 2 17.71 18.61 0.95
För höstterminen år 2014 hade Internationella språkprogrammet, engelska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.48 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

418

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 418 personer till Internationella språkprogrammet, engelska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 9 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg