Antagningspoäng för Internationella språkprogrammet, franska som huvudområde vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1970F

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.35 13.76 1.30 99.99 0.00
Urval 2 14.40 13.76 1.30 99.99
Höstterminen år 2016 hade Internationella språkprogrammet, franska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.35 i urvalsgrupp BI, 13.76 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 52 personer till Internationella språkprogrammet, franska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 12.80 0.85 99.99
Urval 2 13.00 12.80 0.85 99.99
Höstterminen år 2015 hade Internationella språkprogrammet, franska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 12.80 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 71 personer till Internationella språkprogrammet, franska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 4 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 17.00 0.95 0.00
Urval 2 19.60 17.00 1.20
För höstterminen år 2014 hade Internationella språkprogrammet, franska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 104 personer till Internationella språkprogrammet, franska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 0 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg