Antagningspoäng för Internationella språkprogrammet, japanska som huvudområde vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1970J

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.06 0.25 99.99
Urval 2 0.25
Höstterminen år 2016 hade Internationella språkprogrammet, japanska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.06 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 43 personer till Internationella språkprogrammet, japanska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 0.65 99.99
Urval 2 0.65
Höstterminen år 2015 hade Internationella språkprogrammet, japanska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 38 personer till Internationella språkprogrammet, japanska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 0.80 99.99
Urval 2 15.90 0.80 99.99
Höstterminen år 2014 hade Internationella språkprogrammet, japanska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 49 personer till Internationella språkprogrammet, japanska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 5 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg