Antagningspoäng för Internationella språkprogrammet, spanska som huvudområde vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1970S

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.58 14.47 0.35 0.00
Urval 2 12.58 14.10 0.80 99.99
För höstterminen år 2016 hade Internationella språkprogrammet, spanska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.58 i urvalsgrupp BI, 14.47 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 84 personer till Internationella språkprogrammet, spanska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 1 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 14.52 0.75 0.00
Urval 2 15.15 13.65 0.25
För höstterminen år 2015 hade Internationella språkprogrammet, spanska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 14.52 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 101 personer till Internationella språkprogrammet, spanska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 3 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 18.42 0.80
Urval 2 18.10 15.98 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Internationella språkprogrammet, spanska som huvudområde på Göteborgs universitet 18.96 i urvalsgrupp BI, 18.42 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 119 personer till Internationella språkprogrammet, spanska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg