Antagningspoäng för Internationella språkprogrammet, tyska som huvudområde vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1970T

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 13.90 0.70
Urval 2 20.10 13.90 1.15 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Internationella språkprogrammet, tyska som huvudområde på Göteborgs universitet 15.70 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 33 personer till Internationella språkprogrammet, tyska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.14 15.49 0.70 99.99
Urval 2 16.30 17.08 0.70 99.99
Höstterminen år 2015 hade Internationella språkprogrammet, tyska som huvudområde vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.14 i urvalsgrupp BI, 15.49 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 39 personer till Internationella språkprogrammet, tyska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 3 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 12.67 0.95
Urval 2 14.40 12.67 0.10 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Internationella språkprogrammet, tyska som huvudområde på Göteborgs universitet 17.71 i urvalsgrupp BI, 12.67 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 61 personer till Internationella språkprogrammet, tyska som huvudområde vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg