Antagningspoäng för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19897

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 50 personer till Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 14 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg