Antagningspoäng för Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29760

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 18.67 1.15 4.00
Urval 2 18.91 18.45 1.15 4.00
För höstterminen år 2017 hade Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1581

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

88

Under HT2017 sökte 1581 personer till Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 302 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 50 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 37 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.11 1.30 4.00
Urval 2 19.69 18.04 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.11 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1901

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 1901 personer till Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 385 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 31 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 27 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 1.00
Urval 2 0.90
Under terminen VT2016 hade utbildningen Journalistprogrammet på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

847

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

48

Under VT2016 sökte 847 personer till Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 187 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 20 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 1.25
Urval 2 1.10
Under terminen HT2015 hade utbildningen Journalistprogrammet på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1297

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

46

Under HT2015 sökte 1297 personer till Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 237 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 29 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 19 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 1.20
Urval 2 1.05
Under terminen VT2015 hade utbildningen Journalistprogrammet på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

918

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

46

Under VT2015 sökte 918 personer till Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 228 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 22 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 23 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 1.20
Urval 2 1.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Journalistprogrammet på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1584

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

49

Under HT2014 sökte 1584 personer till Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 290 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 31 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 32 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 1.20
Urval 2 1.00
Under terminen VT2014 hade utbildningen Journalistprogrammet på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

959

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

48

Under VT2014 sökte 959 personer till Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 231 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 25 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 24 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg