Antagningspoäng för Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29760

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.16 20.40 1.15 0.00 4.00
Urval 2 19.55 19.74 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.16 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1486

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 1486 personer till Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 300 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 32 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 23 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.67 19.30 1.15 0.00 4.00
Urval 2 18.70 19.10 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.67 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1194

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

73

Under HT2019 sökte 1194 personer till Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 280 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 29 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 21 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.19 19.43 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.77 19.43 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.19 i urvalsgrupp BI, 19.43 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1352

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

90

Under HT2018 sökte 1352 personer till Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 271 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 58 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 42 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 18.67 1.15 4.00
Urval 2 18.91 18.45 1.15 4.00
För höstterminen år 2017 hade Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1581

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

88

Under HT2017 sökte 1581 personer till Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 302 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 50 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 37 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.11 1.30 4.00
Urval 2 19.69 18.04 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.11 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1901

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 1901 personer till Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 385 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 31 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 27 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg