Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19770

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 18.22 1.05
Urval 2 17.40 15.26 1.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Juristprogrammet på Göteborgs universitet 17.60 i urvalsgrupp BI, 18.22 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 258 personer till Juristprogrammet vid Göteborgs universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 21 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 21.16 1.50 4.00
Urval 2 21.00 21.16 1.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Juristprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 21.16 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

6433

Antagna urval 1

360

Antagna urval 2

240

Under HT2015 sökte 6433 personer till Juristprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1306 i första hand. Totalt antogs 360 personer i det första urvalet varav 129 var män och 225 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 240 personer varav 84 var män och 153 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 21.30 1.50 4.00
Urval 2 21.20 21.12 1.50 4.00
För höstterminen år 2014 hade Juristprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 21.30 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

6793

Antagna urval 1

300

Antagna urval 2

260

Under HT2014 sökte 6793 personer till Juristprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1313 i första hand. Totalt antogs 300 personer i det första urvalet varav 106 var män och 190 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 260 personer varav 95 var män och 165 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg